Drobečková navigace

Úvod > Služby > Izolatérské práce

Izolatérské práce

Izolace střech - PVC folie

Střešní fóliový systém je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení hydroizolací střech, t.j. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé a dále pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojízdné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné apod.

Uplatnění najdou jak u nových objektů, tak zejména (s ohledem na své fyzikálně mechanické vlastnosti) u rekonstrukcí zdevastovaných plochých střech. Možnost aplikace fóliových systémů za nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená vlhkost podkladu i ovzduší, teplota do - 15°C) z nich činí technologii, jíž lze bez jakýchkoliv problémů aplikovat po celý rok!

Měkčené PVC folie - vlastnosti

 • vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
 • velmi dobrá chemická odolnost proti agresivním vlivům ovzduší
 • vysoká propustnost pro vodní páry
 • odolnost vůči prorůstání kořenům rostlin
 • vynikající svařitelnost
 • minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • minimální požární zatížení objektu
 • hygienická a ekologická nezávadnost
 • náchylnější k mechanickému poškození
 • nemožnost vytvoření adhezního můstku pro spojení  s libovolnými konstrukcemi

Izolace střech - asfaltové pásy

Asfaltové izolační pásy jsou jednou z nejstarších hydroizolačních technologií. Dělíme je na klasické oxidované asfaltové pásy a na pásy modifikované. Podstatnou nevýhodou klasických oxidovaných asfaltových pásů je horší mechanická odolnost. Vlivem nižších teplot tyto pásy křehnou, stávají se neohebné a dochází k pukání a tvoření trhlin na souvrství. Nelze je proto považovat za vhodné k překlenutí různých deformací podkladu. Nové technologie umožnily používat asfaltové pásy (modifikované) s mnohem lepšími vlastnostmi. Jedná se o materiály nové generace, u kterých se modifikací s organickými látkami polymerního původu odstraňuje nebezpečí křehnutí. Modifikované asfaltové pásy v kombinaci s kvalitní výztužnou vložkou se tak mohou klást volně (bez plnoplošného natavení).

Asfaltové pásy - vlastnosti

 • vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
 • nízká propustnost pro vodní páry
 • odolnost vůči prorůstání kořenům rostlin
 • vynikající svařitelnost hygienická a ekologická nezávadnost
 • odolnější k mechanickému poškození
 • možnost vytvoření adhezního můstku pro spojení s libovolným konstrukcemi